Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la H.C.L. Satu Mare nr. 257 din 31.08.2023
Primăria municipiului Satu Mare, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, propune spre dezbatere publică Proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexei la H.C.L. Satu Mare nr. 257 din 31.08.2023. Eventualele propuneri, sugestii sau opinii referitoare la proiectul de act normativ, se transmit pe adresele de e-mail: [email protected] sau se depun în scris la camera 5, până la data de 08.05.2024 ora 10.00
Documente