Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației PUZ - Zonă de agrement și introducere în intravilan,în municipiul Satu Mare, Nr. Cad. 187204, Nr. cad. 187257, Nr. Cad. 166971 și Nr. Cad. 170592
Primăria municipiului Satu Mare, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, propune spre dezbatere publică Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației PUZ - Zonă de agrement și introducere în intravilan,în municipiul Satu Mare, Nr. Cad. 187204, Nr. cad. 187257, Nr. Cad. 166971 și Nr. Cad. 170592. Eventualele propuneri, sugestii sau opinii referitoare la proiectul de act normativ, se transmit pe adresele de e-mail: [email protected] sau se depun în scris la camera 5, până la data de 11.03.2024 ora 10.00
Documente