PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A CIMITIRULUI UMAN APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI SATU MARE AFLAT ÎN ADMINISTRAREA SERVICIULUI PUBLIC ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SATU MARE
Primăria municipiului Satu Mare, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, propune spre dezbatere publică Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a cimitirului uman aparținând domeniului public al municipiului Satu Mare aflat în administrarea Serviciului Public Administrația Domeniului Public Satu Mare. Eventualele propuneri, sugestii sau opinii referitoare la proiectul de act normativ, se transmit pe adresele de e-mail: [email protected] și [email protected] sau se depun în scris la camera 5, până la data de 15.03.2023, ora 10.00.
Documente