Proiect de hotărâre privind procedura de publicare a listei contribuabililor care au declarat şi au achitat la scadenţă obligaţiile fiscale de plată şi care nu au obligaţii restante
Primăria municipiului Satu Mare, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, supune dezbaterii publice proiectul de act normativ: “privind procedura de publicare a listei contribuabililor care au declarat şi au achitat la scadenţă obligaţiile fiscale de plată şi care nu au obligaţii restante”

Sugestiile și propunerile se depun până la data de 21.11.2022 ora 10:00,  pe adresa de e-mail: ditl@primariasm.ro.

 

Documente