Proiect de hotărâre privind procedura de vânzare a terenurilor din domeniul privat al municipiului Satu Mare, aferente construcţiilor
Primăria municipiului Satu Mare, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, propune spre dezbatere publică Proiectul de hotarare privind procedura de vânzare a terenurilor din domeniul privat al municipiului Satu Mare, aferente construcţiilor

Primăria municipiului Satu Mare, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, propune spre dezbatere publică Proiectul de hotarare privind procedura de vânzare a terenurilor din domeniul privat al municipiului Satu Mare, aferente construcţiilor.

Eventualele propuneri, sugestii sau opinii referitoare la proiectul de act normativ, se transmit pe adresa de e-mail:

[email protected] sau se depun în scris la camera 5, până la data de 20.08.2021, ora 10.00.

Documente