Proiect de hotărâre privind stabilirea plafonului minim al obligațiilor fiscale restante datorate de către debitorii persoane juridice care urmează a fi publicate
 Primăria municipiului Satu Mare, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, supune dezbaterii publice proiectul de act normativ: “privind stabilirea plafonului minim al obligațiilor fiscale restante datorate de către debitorii persoane juridice  care urmează a fi publicate”

Sugestiile și propunerile se depun până la data de 21.11.2022 ora 10:00,  pe adresa de e-mail : [email protected].

Documente