CONTINUĂM DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII ȘCOLARE!
CONTINUĂM DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII ȘCOLARE!
Primarul Kereskényi Gabor a discutat vineri, 10 februarie, cu directorii de școli din municipiu despre  proiectele ce urmează a fi depuse pentru dotarea cu echipamente și mobilier a școlilor.

Apelul "Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe" este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență si vizează două obiective:

1. Digitalizarea școlilor prin: dotarea laboratoarelor de informatică cu noi resurse tehnologice digitale, asigurarea sălilor de clasă cu echipamente și resurse tehnologice digitale dotarea cu laboratoare informatice și cu ateliere de practică digitale specifice domeniului de calificare (simulatoare etc.) a unităților de învățământ profesional și tehnic  a unităților de învățământ profesional și tehnic (cu excepția celor cu profil agricol). 

2. Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin: dotarea cu mobilier a sălilor de clasă pentru toate nivelurile de învățământ, de la preșcolar la liceu, a spațiilor sportive din palatele copiilor și cluburi, cluburi sportive, dotarea cu materiale și echipamente didactice a laboratoarelor și cabinetelor școlare, echiparea cu ateliere de practică în funcție de specializare și de nevoile concrete a unităților de învățământ profesional și tehnic. 

Bugetul alocat la nivel național este de aproape 1 miliard de euro.

Primarul Kereskényi Gabor a declarat că pot beneficia de acest proiect sălile de clasă care în ultimii cinci ani nu au fost modernizate, precum și laboratoarele și  cabinete școlare care în ultimii zece ani nu au primit dotări și echipamente moderne.

,,Astăzi avem o mare oportunitate, aceea de a schimba împreună infrastructura sistemului de învățământ din municipiul Satu Mare. Putem atinge acest obiectiv prin buna comunicare între Primărie și școli pentru atragerea masivă a fondurilor. Mă voi asigura că toate instituțiile cu atribuții în domeniu vor oferi sprijin și voi interveni oriunde apar blocaje pentru avansa în acest demers", a declarat Gábor Kereskényi.    

Beneficiari fondurilor sunt:
• unități de învățământ preuniversitar publice acreditate;
• unități conexe: palate ale copiilor, cluburi școlare, cluburi sportive, centre județene de asistență psihopedagogică.

•    Depunerea proiectelor se realizează exclusiv online până la data limită 19.03.2023, prin platforma electronică dedicată PNRR: https://proiecte.pnrr.gov.ro/