Anunț privind publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 158
Anunț privind publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 158
UAT Satu Mare din județul Satu Mare anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 158 începând cu data de 11.01.2022 pe o perioadă de 60 de zile

Unitatea administrativ teritorială Satu Mare din județul Satu Mare anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 158 începând cu data de 11.01.2022 pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei Municipiului Satu Mare, conform art. 14 alin (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată cu modificările și completările ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.