×
Planuri urbanistice zonale / de detaliu/ PUG
PLAN URBANISTIC ZONAL – ZONĂ DE LOCUIT SATU MARE STR. VICTORIEI NR.85/B - HCL 267/30.09.2021
PLAN URBANISTIC ZONAL – CASĂ UNIFAMILIALĂ P+1 SATU MARE, STR. PLATANULUI NR.5, NR. CADASTRAL 180867
PLAN URBANISTIC ZONAL – IMOBIL DE LOCUIT SATU MARE STR. CARDINAL IULIU HOSSU NR.42
PLAN URBANISTIC ZONAL – DEMOLARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ, CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL, AMENAJĂRI ACCESE ȘI LOCURI DE PARCARE ÎN INCINTĂ, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE ȘI TOTEM, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI, ÎMPREJMUIRE SATU MARE, STR. RODNEI NR. 54-56
PLAN URBANISTIC ZONAL – STAȚIE DE CARBURANȚI SATU MARE EXTRAVILAN ( ZONA STR. CAREIULUI) NR. CADASTRAL 152161
Plan urbanistic zonal - PARCELARE ZONĂ DE LOCUIT ȘI CASE DE VACANȚĂ SATU MARE EXTRAVILAN NR. CADASTRAL 171591, 154432, 171498, 182546, 171232, 168062, 157657, 154422, 154421
INTENŢIA DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC FAZA : STUDIU DE OPORTUNITATE PLAN URBANISTIC ZONAL: ZONĂ DE LOCUIT: SATU MARE, STR. 24 IANUARIE NR.8