PUZ - UNITĂȚI INDUSTRIALE SATU MARE EXTRAVILAN NR. CADASTRALE 182833, 182447
PUZ - UNITĂȚI INDUSTRIALE SATU MARE EXTRAVILAN NR. CADASTRALE 182833, 182447
PLAN URBANISTIC ZONAL – UNITĂȚI INDUSTRIALE SATU MARE EXTRAVILAN NR. CADASTRALE 182833, 182447