FONDURI EUROPENE
Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 1
  • Valoare totală proiect: 2.053.047,23 lei

Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 1

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Satu Mare, în calitate de Beneficiar, a implementat proiectul ”Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 1”, cod SMIS 120812, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

DESCRIEREA PROIECTULUI

Antet proiecte POR

 

Obiectivul general vizat prin acest proiect a fost îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunității locale prin creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale.

Obiectivul general al proiectului a fost în perfectă concordanță cu obiectivul general al priorității de investiții 3.1 a POR 2014-2020: Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor; Operațiunea A Clădiri rezidențiale. Atingerea obiectivului general a fost o consecință a îndeplinirii obiectivului specific identificat.

Obiectivul specific al proiectului a fost realizat prin derularea și implementarea activităților prevăzute în cadrul proiectului, precum și a rezultatelor scontate, contribuind astfel la reducerea consumului de energie și, implicit, emisiile de CO2, scăderea cheltuielilor cu întreținerea locuințelor prin diminuarea facturilor pentru încălzire, susținerea operatorilor economici din domeniul construcțiilor, ameliorarea aspectului
urbanistic al orașului și reducerea riscului de accidente determinate de desprinderea de tencuieli de pe blocurile aflate într-o stare avansată de degradare. Implementarea măsurilor de eficiență energetică la blocurile de locuințe a dus la îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației prin: creșterea nivelului de confort interior, scăderea consumurilor și a costurilor pentru încălzire, diminuarea emisiilor poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie prin îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii, termohidro izolația acoperișului tip terasă, înlocuirea tâmplăriei de lemn cu tâmplărie performantă energetic, înlocuirea corpurilor de iluminat, modernizare lift realizată prin schimbarea celor 22 de uși de acces la lift

Prin implementarea proiectului am obținut următoarele rezultate:
1. Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră cu 163,5 (echivalent tone CO2)
2. Un număr de 66 de gospodării cu o clasificare mai bună a consumului de energie

Impactul investiției la nivel local se reflectă prin creșterea nivelului de confort interior, scăderea consumurilor și a costurilor pentru încălzire, diminuarea emisiilor poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie respectiv îmbunătățirea aspectului urbanistic al orașului.

Valoarea totală a proiectului a fost de 2.053.047,23 lei.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro, site-ul web al Programului Operaţional Regional 2014-2020 www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului facebook.com/inforegio.ro.

IMAGINI
MAI MULTE PROIECTE