ANUNȚ PRIVIND CONVOCAREA DE ÎNDATĂ A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL
Se aduce la cunoștință publică convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare care va avea loc pe data de 09.09.2022 ora 10:00, prin platforma on-line de videoconferință, cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI, cuprins în anexa la Dispoziția Primarului Municipiului Satu Mare  nr. 937/08.09.2022,

PROIECT AL ORDINII DE ZI:

1.Proiect de hotărâre privind transformarea Direcției Municipale Creșe Satu Mare în unitate de învățământ cu personalitate juridică ”Creșa Satu Mare”

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

Primar,
Kereskényi Gábor

Documente