ANUNȚ PRIVIND CONVOCAREA ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL ÎN DATA DE 23.02.2023
ANUNȚ PRIVIND CONVOCAREA ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL ÎN DATA DE 23.02.2023
Se aduce la cunoștință publică convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, care va avea loc pe data de 23.02.2023, ora 14:00 în sala  de ședințe a Consiliului Local  Satu Mare, P-ța 25 Octombrie nr. 1, cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI, cuprins în anexa la Dispoziția Primarului Municipiului Satu Mare nr.101/16.02.2023

PROIECT AL ORDINII DE ZI: 

 1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din data de 26.01.2023
 2. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din data de 03.02.2023
 3. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Satu Mare pentru luna martie 2023. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea mandatării domnului Masculic Csaba ca reprezentant al U.A.T Satu Mare în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor APASERV Satu Mare S.A. să voteze proiectul de hotărâre înscris la art. 1 pct. 1 din Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 3/2023         . Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea mandatării domnului Masculic Csaba ca reprezentant al U.A.T Satu Mare în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor APASERV Satu Mare S.A. să voteze proiectul de hotărâre înscris la art. 2 pct. 1 din Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 3/2023       Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare a activelor concesionate la  Apaserv Satu Mare S.A. finanţat din Fondul de  întreţinere, înlocuire şi dezvoltare (IID) pentru anul 2023. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investiţie “Extinderea rețelei de alimentare cu apă potabilă și rețelei de canalizare menajeră cu o stație de pompare, zona 1- Sătmărel, Municipiul Satu Mare, județul Satu Mare”. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico  economici la obiectivul de investiţie “Extinderea rețelei de alimentare cu apă potabilă și rețelei de canalizare menajeră cu două stații de pompare, zona 2- Sătmărel, Municipiul Satu Mare, județul Satu Mare”. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 9.  Proiect de hotărâre  privind modificarea contractului de delegare în gestiune directă a serviciului de transport public local de călători, prin curse regulate în Municipiul Satu Mare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 172/27.06.2018. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocoalelor de colaborare dintre Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Municipiul Satu Mare,  din cadrul proiectului ”HUB de servicii MMSS – SII MMSS”. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Municipiului Satu Mare, pe anul 2023. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării  Bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, subordonate Consiliului Local Satu Mare, pe anul 2023. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 13. Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor  în Municipiul Satu Mare, pentru anul 2023. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 14. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Satu Mare pentru anul şcolar 2022 – 2023. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 15. Proiect de hotărâre  pentru modificarea pozițiilor 13, 16, 18, 24 și 36 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 340/29.09.2022, privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Satu Mare în cadrul consiliilor de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Satu Mare. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal -Construire bazin de înot didactic și de agrement în Satu Mare, str. Crișan nr.37. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de coexistență și a indicatorilor tehnico-economici pentru devierea de rețele electrice existente, în vederea realizării obiectivului de investiții Bazin de înot didactic şi agrement - Proiect Tip, în judeţul Satu Mare, Municipiul Satu Mare, str. Crişan, nr. 37. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 18. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1, Anexei nr. 2, Anexei nr. 3, Anexei nr. 4, Anexei nr. 5, Anexei nr. 6 si Anexei nr. 7 la H.C.L. nr. 251/30.09.2021 privind aprobarea documentației tehnico -economice de avizare a lucrărilor de intervenție şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivele de investiţie: „ Reabilitare termică bloc de locuințe - Str. Mircea cel Bătrân nr. 25, bloc C25” „Reabilitare termică bloc de locuințe - Str. Mircea cel Bătrân nr. 23, bloc C26’’„Reabilitare termică bloc de locuințe - Str. Mircea cel Bătrân nr. 21, bloc C27”„Reabilitare termică bloc de locuințe - Str. Corvinilor nr. 17”„Reabilitare termică bloc de locuințe – B-dul Lucian Blaga UU4, UU6, UU8, UU10”„Reabilitare termică bloc de locuințe – B-dul Lucian Blaga UU40” „Reabilitare termică bloc de locuințe -  Drum Careiului bloc C3-C5”. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 19. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1, Anexei nr. 2, Anexei nr. 3, Anexei nr. 4, Anexei nr. 5, Anexei nr. 6 si Anexei nr. 7 la HCL nr. 140/28.04.2022 privind aprobarea documentației tehnico -economice de avizare a lucrărilor de intervenție şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivele de investiţie: „ Reabilitarea termică a blocului de locuințe din Str. Proiectantului, S5”;  „Reabilitarea termică a blocului de locuințe din B-dul Transilvania, bloc 2’’; „Reabilitarea termică a blocului de locuințe din Str. Astronauților, A1”; „Reabilitarea termică a blocului de locuințe din Str. Proiectantului, S1”; „Reabilitarea termică a blocului de locuințe din Str. Codrului, bloc CC3-CC5”; „Reabilitarea termică a blocului de locuințe din B-dul I.C. Brătianu, nr. 5”; „Reabilitarea termică a blocului de locuințe din Str. Păulești, nr. 3, bloc 6”. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 20. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 10/27.01.2022  privind aprobarea documentației tehnico -economice de avizare a lucrărilor de intervenție şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: "Implementarea măsurilor de eficiență energetică la Școala gimnazială Octavian Goga". Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 21. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr.11/27.01.2022  privind aprobarea documentației tehnico -economice de avizare a lucrărilor de intervenție şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: "Implementarea măsurilor de eficiență energetică la sala de sport a Școlii gimnaziale Bălcescu-Petőfi”. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 22. Proiect de hotărâre  pentru modificarea și completarea  HCL nr. 124/07.04.2022 privind aprobarea depunerii proiectului  "Implementarea măsurilor de eficiență energetică la Școala gimnazială Octavian Goga". Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 23. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 125/07.04.2022 privind aprobarea depunerii proiectului "Implementarea măsurilor de eficiență energetică la sala de sport a Școlii gimnaziale Bălcescu-Petőfi". Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 24. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 78/4.04.2019 privind aprobarea proiectului „Regenerare fizică a zonei Ostrovului” precum şi a cheltuielilor aferente. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 25. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurate în Art.1 al Hotărârii Consiliului Local  nr. 198/19.07.2018. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune în vederea demolării a unor construcții aferente ”Bazei sportive stadion” situată în Municipiul Satu Mare, str. Zefirului fn. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de valorificare pe specii pentru lemnul fasonat la drum auto, sortiment lemn de foc și lemn de lucru CR în anul 2023,masă lemnoasă provenită din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Satu Mare, administrat de Ocolul Silvic Negrești Oaș. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan -Ilieș Cristina-Marina
 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea recoltării, modului de valorificare și a prețului de pornire la licitație pentru o cantitate de 332,95 mc, masă lemnoasă provenită din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Satu Mare, administrată de Ocolul Silvic Negrești Oaș. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan -Ilieș Cristina-Marina
 29. Proiect de hotărâre  privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol  Electronic al Municipiului Satu Mare în perioada  01.11.2022 –31.01.2023. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan -Ilieș Cristina-Marina
 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de administrare în anul 2023 a pajiștilor  aflate în domeniul privat al Municipiului Satu Mare. Inițiator proiect: viceprimar Ghiarfaș Adelin Cristian 
 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui imobil -teren situat în Satu Mare, str. Clujului nr.9. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan -Ilieș Cristina-Marina
 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui imobil -teren situat în Satu Mare, str. Clujului nr.13. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan -Ilieș Cristina-Marina
 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui imobil- teren situat în Satu Mare, b-dul Lucian Blaga nr.340. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan -Ilieș Cristina-Marina
 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui imobil- teren situat în Satu Mare, b-dul Sănătății. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan -Ilieș Cristina-Marina
 35. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației cu propunerea de dezmembrare a imobilului -teren înscris în CF nr. 2459 Satu Mare sub nr. top 6526/203 și vânzarea suprafeței de 460 mp., rezultată în urma dezmembrării. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan -Ilieș Cristina-Marina
 36. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a imobilului în suprafață de 174,76 mp., situat în Municipiul Satu Mare, b-dul Sănătății , bl K 21 către Agenția Națională Antidrog – Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Satu Mare. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan -Ilieș Cristina-Marina
 37. Proiect de pentru modificarea Art.1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 365/23.12.2021. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan -Ilieș Cristina-Marina
 38. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de primă înscriere a unui  imobil teren din Municipiul Satu Mare, cu destinația de drum. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan -Ilieș Cristina-Marina
 39. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de primă înscriere a unui imobil teren situat în Municipiul Satu Mare, str. Fabricii. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan -Ilieș Cristina-Marina
 40. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de primă înscriere  a unui teren în suprafață de 4020 mp., situat în Municipiul Satu Mare, b-dul Lucian Blaga.Inițiator proiect: viceprimar Tămășan -Ilieș Cristina-Marina
 41. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de actualizare a datelor cadastrale pentru imobilul teren identificat prin CF nr. 165710 Satu Mare, situat în Municipiul Satu Mare, str. József Attila nr. 2. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan -Ilieș Cristina-Marina
 42. 42. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de alipire a unor terenuri situate în Satu  Mare , str. George Călinescu nr.118 și vânzarea unei suprafețe de 245 mp. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan -Ilieș Cristina-Marina
 43. Proiect de hotărâre privind însușirea  raportului de evaluare teren proprietatea publică a Municipiului Satu Mare , situat în Piața de Alimente Micro 17, în vederea concesionării și aprobarea concesionării acestuia proprietarilor spațiilor comerciale cumpărate în temeiul Legii nr. 550/2002. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan -Ilieș Cristina-Marina
 44. Raport anual privind starea economică, socială și de mediu  a Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Satu Mare, pe anul 2022
 45. 45. Diverse -Informări consiliul local


                                                  Primar,
                                           Kereskényi Gábor


 

Documente