ANUNȚ PRIVIND CONVOCAREA ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL ÎN DATA DE 04.08.2022
ANUNȚ PRIVIND CONVOCAREA ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL ÎN DATA DE 04.08.2022
Se aduce la cunoștință publică convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare care va avea loc pe data de 04.08.2022, ora 14:00 prin platforma on-line de videoconferință, cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI, cuprins în anexa la Dispoziția Primarului Municipiului Satu Mare nr. 836/29.07.2022

 

PROIECT AL ORDINII DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiție: ,,Modernizări străzi în Municipiul Satu Mare - Lot 1”. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

2. Proiect de hotărâre pentru actualizarea indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investitie: „Reabilitare clădire Sala Studio Ács Alajos și mansardare în volumul existent”. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

3. Proiect de hotărâre pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: „Reabilitare termică clădiri rezidenţiale Satu Mare  -  Aleea Milcov bloc T2  Satu Mare”. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

4. Proiect de hotărâre pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: „Reabilitare termică clădiri rezidenţiale Satu Mare – strada Dariu Pop nr. 7 bloc T40 Satu Mare”. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

5. Proiect de hotărâre pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: „Reabilitare termică clădiri rezidenţiale Satu Mare – strada Careiului nr. 18  Satu Mare”. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 
6. Proiect de hotărâre pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: „Reabilitare termică clădiri rezidenţiale Satu Mare – strada Careiului bloc C6-C8 Satu Mare”. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

7. Proiect de hotărâre pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: „Reabilitare termică clădiri rezidenţiale Satu Mare - Piaţa 25 Octombrie bloc 10-12 Satu Mare”. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

8. Proiect de hotărâre pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție: ,,Transformarea zonei degradate malurile Someșului între cele 2 poduri în zonă de petrecere a timpului liber pentru comunitate”. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

9. Proiect de hotărâre pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: „Amenajare pistă de biciclete strada Botizului – Pod Golescu” ca urmare a aplicării OUG 64/2022. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

10. Proiect de hotărâre pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: Modernizare infrastructură educațională Liceul Tehnologic "Constantin Brâncuși". Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Satu Mare, pe anul 2022. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

12. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor publice, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, subordonate Consiliului Local Satu Mare, pe anul 2022. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

13. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale strecurate în Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 231/26.07.2022 privind aprobarea documentației P.U.Z.–Lotizare în vederea construirii de locuințe individuale, acceptarea ofertei de donație și introducere teren în intravilan, amplasament: Satu Mare, str. Odoreului
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor


Primar,
Kereskényi Gábor

Documente