ANUNȚ PRIVIND CONVOCAREA ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL ÎN 30 IUNIE
ANUNȚ PRIVIND CONVOCAREA ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL ÎN 30 IUNIE
Se aduce la cunoștință publică convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, care va avea loc pe data de 30.06.2022, ora 14:00, în sala de ședințe a Consiliului Local Satu Mare, P-ța 25 Octombrie nr. 1 cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI, cuprins în anexa la Dispoziția Primarului Municipiului Satu Mare nr.757/23.06.2022

Se aduce la cunoștință publică convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, care va avea loc pe data de 30.06.2022, ora 14:00, în sala  de ședințe a Consiliului Local  Satu Mare, P-ța 25 Octombrie nr. 1.  Proiectul ordinii de zi, cuprins în anexa la Dispoziția Primarului Municipiului Satu Mare nr.757/23.06.2022, poate fi consultat la următorul link: 

PROIECT AL ORDINII DE ZI: 

1.Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din data de 26.05.2022

2.Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din data de 17.06.2022

3.Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Satu Mare pentru luna iulie 2022
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

4. Proiect de hotărâre privind înființarea unor servicii sociale în cadrul Centrului Multifuncțional Social Ostrovului  din subordinea Direcției de Asistență Socială Satu Mare și aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor sociale. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune pentru incluziunea romilor din Municipiul Satu Mare. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială Satu Mare
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

7. Proiect de hotărâre  privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: "Muzeul industrializării forțate și al dezrădăcinării - Satu Mare". Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului “Muzeul industrializării forţate şi al dezrădăcinării – Satu Mare” . Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei: Planul Urbanistic Zonal –  Extindere cimitir cu case mortuare Amplasament: Satu Mare, extravilan nr. Cad. 163748. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modalității de valorificare a cantității de 142,93 mc. masă lemnoasă provenită din lucrări de curățiri și rărituri, parte din producția anului 2022, provenită din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Satu Mare, administrat de Ocolul Silvic Satu Mare
Inițiator proiect: viceprimar Stan Gheorghe

11. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de actualizare a datelor cadastrale pentru imobilul teren identificat prin CF nr.150581 Satu Mare, situat în Municipiul Satu Mare, str. Dinu Lipatti nr.45/A. Inițiator proiect: viceprimar Stan Gheorghe

12. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de actualizare a datelor cadastrale pentru imobilul teren identificat prin CF nr.175828 Satu Mare, situat în Municipiul Satu Mare, str. George Coșbuc nr.24. Inițiator proiect: viceprimar Stan Gheorghe

13. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute către Distribuție Energie Electrică România- Sucursala Satu Mare , asupra unor terenuri din Municipiul Satu Mare, str. Căprioarei FN, cu nr. cadastral 171893. Inițiator proiect: viceprimar Stan Gheorghe

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui imobil-teren situat în Municipiul Satu Mare, str. Trandafirilor nr.92. Inițiator proiect: viceprimar Stan Gheorghe

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui imobil-teren situat în Municipiul Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr.6. Inițiator proiect: viceprimar Stan Gheorghe

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui imobil-teren situat în Municipiul Satu Mare, str. Anton Pann nr.33. Inițiator proiect: viceprimar Stan Gheorghe

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării imobilului -teren în suprafață de 59 mp. înscris în CF nr.155278 Satu Mare, cu nr. top 4948/7. Inițiator proiect: viceprimar Stan Gheorghe

18. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației cu propunere de dezlipire, a unui teren situat în incinta Pieței de Alimente nr. 1
Inițiator proiect: viceprimar Stan Gheorghe

19.Proiect de privind darea în folosință gratuită Clubului Sportiv Municipal Satu Mare,a spațiului în suprafață de 154 mp. din imobilul  situat în municipiul Satu Mare str. Petőfi Sándor nr. 47. Inițiator proiect: viceprimar Stan Gheorghe

20. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea listei bunurilor din domeniul public al Municipiului Satu Mare, aferente sistemului public de alimentare cu apă și canalizare, concesionate prin contractul de delegare nr. 12313/19.11.2009
Inițiator proiect: viceprimar Stan Gheorghe

21. Diverse-Informări consiliul local

 

                                                  Primar,
                                           Kereskényi Gábor


 

Documente