SEMINAR DE INFORMARE ȘI EDUCARE PRIVIND PROTECȚIA RESURSELOR DE APĂ
SEMINAR DE INFORMARE ȘI EDUCARE PRIVIND PROTECȚIA RESURSELOR DE APĂ
Azi, 14 decembrie 2023, APASERV SATU MARE S.A. a organizat în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Satu Mare un seminar de informare și educare cu privire la necesitatea protecției surselor de apă, cu participarea administratorului public, Maskulik Csaba și a specialiștilor din cadrul instituției.

Obiectivul seminarului a constat în informarea beneficiarilor cu privire la calitatea apei potabile, sănătatea populației și protecția surselor de apă utilizate în potabilizare și la cerințele legislative în domeniu.

Aceste seminarii fac parte din seria măsurilor de informare, conștientizare și educare civică inițiate de  APASERV SATU MARE S.A. pentru a responsabiliza beneficiarii serviciilor sale și de a stimula implicarea comunităților locale în demersurile de protejare a surselor de apă. O parte importantă a acestor măsuri de responsabilitate socială este îndreptată spre copii și tineri, aceștia fiind implicați, încă de anul trecut, în derularea de activități care să ducă la creșterea gradului de conștientizare asupra problemelor ecologice legate de prevenirea poluării și protejarea surselor de apă ale comunității. 
Reamintim că „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare, Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020” are o valoare totală de 990.449.833 lei (fără TVA), din care, finanțarea nerambursabilă (Fondul de Coeziune al Uniunii Europene și Bugetul de Stat) este în valoare de 901.323.710,70 lei, cofinanțarea autorităților publice locale cuprinse în proiect este în valoare de 18.394.361,44 lei, iar cofinanțarea APASERV SATU MARE S.A. este în valoare de 70.731.760,86 lei. 

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare, prin extinderea și dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a sănătății în localități care au peste 50 de locuitori și asigurarea colectării și epurării apelor uzate pentru aglomerările mai mari de 2.000 locuitori echivalenți, în vederea conformării cu cerințele directivelor europene privind calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE) și epurarea apelor uzate (Directiva 91/271/EEC).

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020
 

,,Investițiile în infrastructura de apă sunt vitale, fie că vorbim de infrastructuri noi, fie că vorbim de reabilitarea unora existente. Proiectele Apaserv Satu Mare S.A. sunt vitale pentru dezvoltarea municipiului Satu Mare. Vom continua colaborarea pentru implementarea cu succes a tuturor proiectelor APASERV, finanțate din 🇪🇺 fonduri europene.”, a subliniat adminbistratorul public, Maskulik Csaba.