×
Știri
Primăria municipiului Satu Mare, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, propune spre dezbatere publică Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației PUZ - Zonă mixtă instituții și servicii și locuințe colective Amplasament: Satu Mare, b-dul Unirii nr. 5/A. Eventualele propuneri, sugestii sau opinii referitoare la proiectul de act normativ, se transmit pe adresele de e-mail: [email protected] sau se depun în scris la camera 5, până la data de 18.04.2024 ora 10.00
Înscrierile se fac online, până în 15 aprilie 2024
Depunerea cererilor de participare se face exclusiv online
Le reamintim sătmărenilor că Primăria Municipiului Satu Mare este deschisă fără rezerve în a ajuta sătmărenii ce solicită sprijin în soluționarea unor probleme care țin de competența administrației publice.
Municipiul Satu Mare aduce la cunoștință publică faptul că, prin H.C.L. nr. 45/27.02.2020, s-a aprobat închirierea, prin atribuire directă, a unor suprafețe de pajiști din domeniul privat al municipiului Satu Mare, crescătorilor de animale de pe raza UAT Satu Mare, după cum urmează:
Primăria Municipiului Satu Mare anunță reluarea circulației rutiere în Piața Libertății pe tronsonul dintre str. Păstrăvului și str. Cuza Vodă.
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică titularilor dreptului de preempțiune, oferta de vânzare nr. 35-2024
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică titularilor dreptului de preempțiune, oferta de vânzare nr. 36-2024
În aceste sfinte zile de Paște, să aveți sufletele pline de lumină.
DEPUNERE CERERE DE PLATĂ - APIA ÎN PERIOADA 04 APRILIE - 7 IUNIE 2024!