TABEL NOMINAL PRIVIND CUPLURILE CARE AU 50 ANI, 60 ANI DE LA ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI, TRIM. II 2024
TABEL NOMINAL privind cuplurile care au împlinit 50 ani, 60 ani de la încheierea căsătoriei, au domiciliul stabil în Mun. Satu Mare şi beneficiază de acordarea unei recompense băneşti în sumă netă de 1000 lei, conform HCL nr. 318/20.12.2018, a Mun. Satu Mare. Premierea se va efectua în data de 31.05.2024, la ora 11:00 la Casa Meșteșugarilor (str. Ștefan cel Mare) din municipiul Satu Mare.
Documente