×
Urbanism
PLAN URBANISTIC ZONAL - INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ȘI CONSTRUIRE STAȚIE DE CARBURANȚI ȘI SERVICII CONEXE SATU MARE EXTRAVILAN  NR. CADASTRAL 171531
PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ DE LOCUIT SATU MARE STR. AMBUDULUI NR. CADASTRAL 151311, 169311
PLANULUI URBANISTIC ZONAL - PARCELARE ZONĂ DE LOCUINȚE CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE SATU MARE EXTRAVILAN  (zona B-dului Lucian Blaga) NR CADASTRAL 157663
 PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE ANEXĂ LA SPAȚIU COMERCIAL SATU MARE P-ȚA ROMANĂ NR.CADASTRAL 183751
PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ DE LOCUIT- LOCUINȚE INDIVIDUALE SATU MARE STR. POLIGONULUI NR. 10-12
PLAN URBANISTIC ZONAL - STAȚIE DE CARBURANȚI, NR. CADASTRAL 152161, AMENAJARE BANDĂ DE ACCES STAȚIE DE CARBURANȚI, NR. CADASTRAL 163698, NR. CADASTRAL 154431 SATU MARE EXTRAVILAN ( ZONA STR. CAREIULUI)
PLAN URBANISTIC ZONAL - EXTINDERE ȘI ETAJARE CASĂ DE LOCUIT P SATU MARE STR. BASARABIA NR. 22/B
PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ DE LOCUIT SATU MARE STR. CIREȘILOR NR. CADASTRAL 183133, 183134, 183135  
PLAN URBANISTIC ZONAL - EXTINDERE HALĂ SERVICII SATU MARE BLD. LUCIAN BLAGA NR. CADASTRAL 156889