×
Urbanism
PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ DE INDUSTRIE ȘI DEPOZITARE SATU MARE, STR. SPICULUI NR. 65
PLAN URBANISTIC ZONAL - ANSAMBLU REZIDENȚIAL SATU MARE, ZONA STR. ȘTEFAN ȘTEȚIU NR. CADASTRALE 180569, 180570
PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ DE SERVICII ȘI DEPOZITARE SATU MARE, STR. AMAȚIULUI, NR.CADASTRAL 151911
PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ DE SERVICII CU LOCUIRE SATU MARE EXTRAVILAN NR. CADASTRALE 187755, 187756, 187757, 187754
PLAN URBANISTIC ZONAL – IMOBIL DE LOCUIT P+2 – LOCUINȚE COLECTIVE SATU MARE, STR. ANA IPĂTESCU NR. 6
PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ DE INSTITUȚII ȘI SERVICII CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE SATU MARE STR. AVRAM IANCU NR.2
PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ DE INSTITUȚII SERVICII-COMERȚ, CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE SATU MARE, STR. ALECU RUSSO COLȚ CU STR. FÂNTÂNELE, NR. CADASTRAL 188617
PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ DE INDUSTRIE ȘI DEPOZITARE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE SATU MARE, STR. AUREL VLAICU NR.CADASTRAL 159774
PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE IMOBIL CU 2 APARTAMENTE P+M SATU MARE STR. GELLÉRT SÁNDOR NR. CADASTRAL 181359
PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ DE AGREMENT SATU MARE DRUMUL PETALELOR NR.19