×
Agricol - fond funciar
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică titularilor dreptului de preempțiune, oferta de vânzare nr. 94-2022
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică ofertă de vânzare 97-2022-CF 187448
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică ofertă de vânzare 96-2022-CF 187425
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică ofertă de vânzare 95-2022-CF 187450
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică ofertă de vânzare 94-2022-CF 187321
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică titularilor dreptului de preempțiune, oferta de vânzare nr. 93-2022
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică titularilor dreptului de preempțiune, oferta de vânzare nr. 92-2022
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică ofertă de vânzare 93-2022-CF 168027
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică ofertă de vânzare 92-2022-CF 168028
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică titularilor dreptului de preempțiune, oferta de vânzare nr. 91-2022