×
Agricol - fond funciar
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică titularilor dreptului de preempțiune, oferta de vânzare nr.25-2021
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică titularilor dreptului de preempțiune, oferta de vânzare nr.24 -2021
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică titularilor dreptului de preempțiune, oferta de vânzare nr.23 -2021
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică titularilor dreptului de preempțiune, oferta de vânzare nr.22 -2021
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică ofertă de vânzare 25-2021-CF -182581
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică ofertă de vânzare 24-2021-CF -169992
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică ofertă de vânzare 23-2021-CF -169990
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică ofertă de vânzare 22-2021-CF -158896
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică titularilor dreptului de preempțiune, oferta de vânzare nr.21 -2021
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică titularilor dreptului de preempțiune, oferta de vânzare nr.20 -2021