ANUNT OCUPARE FUNCTIE PUBLICA DE CONDUCERE ȘEF SERVICIU ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT
ANUNT OCUPARE FUNCTIE PUBLICA DE CONDUCERE ȘEF SERVICIU ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT
Primăria Municipiului Satu Mare având în vedere prevederile art. 618 alin. 3 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare inițiază procedura de organizare a concursului de recrutare pentru ocuparea următoarei funcții publice de conducere vacante: • Șef serviciu, grad de salarizare I – Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat, din structura Primăriei Municipiului Satu Mare
Documente