Anunt ocupare funcție publică de execuție în cadrul Compartimentului Guvernanță Corporativă
Anunt ocupare funcție publică de execuție în cadrul Compartimentului Guvernanță Corporativă
Primăria municipiului Satu Mare având în vedere prevederile art. 467 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare iniţiază procedura de organizare a concursului de recrutare pentru ocuparea următoarei funcții publice de execuție vacante : Consilier, clasa I, grad profesional superior– în cadrul Compartimentului Guvernanță Corporativă din structura Primăriei Municipiului Satu Mare,
Documente