Anunț
Anunț
În baza prevederilor art. 197 și 198 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se aduce la cunoștință publică următoarea hotărâre adoptată în ședința extraordinară convocată de îndată a Consiliului Local Satu Mare din data de 15.05.2024:

•        HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL SATU MARE NR. 144/15.05.2024 privind aprobarea actualizării „Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Satu Mare” 

 

Hotărârea este afișată în vederea consultării la avizierul Primăriei Satu Mare şi publicată pe site-ul instituției www.primariasm.ro, în secțiunea Consiliul Local – Hotărârile Consiliului Local și Monitorul Oficial Local.

 

Secretar general,
Mihaela Maria Racolţa