Anunț
În baza prevederilor art. 197 și art. 198 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, se aduc la cunoştinţă publică următoarele hotărâri adoptate în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, din data de 30.05.2024:

•    Hotărârea  nr.172/30.05.2024 privind aprobarea documentației P.U.Z.- Zonă de locuit – locuință unifamilială, în Municipiul Satu Mare, strada Gabriel Georgescu nr. 103, nr. cad. 178283

 

•    Hotărârea nr.173/30.05.2024 privind aprobarea documentației P.U.Z.-Zonă de instituții și servicii, în Municipiul Satu Mare, nr. cad. 189259

 

•    Hotărârea nr.174/30.05.2024 privind aprobarea documentației PUZ –Parc fotovoltaic şi racordare la sistemul energetic naţional, Judeţ Satu Mare, nr. cad. 104937, 108309, 108308, 108307, 108305, 108281

 

•    Hotărârea nr.175/30.05.2024 privind aprobarea documentației PUZ- Construire atelier, magazie şi birouri P+1(PARŢIAL) şi acceptarea ofertei de donaţie, Satu Mare, str. Stupilor, nr.cad. 181859

 

•    Hotărârea nr.176/30.05.2024 privind aprobarea documentației PUZ - Construire spaţiu comercial în municipiul Satu Mare, str. Sătmărel nr. 33

 

Hotărârile sunt afișate  în vederea consultării, la avizierul Primăriei Satu Mare şi publicate pe site-ul instituţiei  www.primariasm.ro în secţiunea - Consiliul local - Hotărâri ale Consiliului Local și Monitorul Oficial Local.


                 Secretar  general, 
              Mihaela Maria Racolţa