ANUNT ORGANIZARE CONCURS PROMOVARE IN FUNCTIA PUBLICA DE CONDUCERE SEF BIROU AUDIT PUBLIC INTERN
ANUNT ORGANIZARE CONCURS PROMOVARE IN FUNCTIA PUBLICA DE CONDUCERE SEF BIROU AUDIT PUBLIC INTERN
Primăria Municipiului Satu Mare având în vedere prevederile art. 618 alin. 3 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare inițiază procedura de organizare a concursului de promovare în funcția publică de conducere vacantă: Șef Birou, grad de salarizare I – la Biroul Audit Public Intern din structura Primăriei Municipiului Satu Mare
Documente