Anunț colectiv pentru comunicare prin publicitate nr. 192436/10.05.2024
În temeiul prevederilor art.47 alin (5) litera b) și ale aliniatului (6) și (7) din Legea 207/2015  privind  Codul  de  procedură  fiscală , cu  modificări și completări ulterioare , comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili: (a se vedea fișierele atașate)

Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.
Prezentele acte administrative fiscal se consideră communicate în termen de 15 zile de la data afișării anunțului, respective la data 10.05.2024.
Dacă aveți nelămuriri în legătură cu acest anunț, o puteți contacta pe doamna Lemak Erika, la sediul nostru sau la numărul de telefon 0261-702-630, email : [email protected].

Director,                                Șef serviciu,                                         Intocmit,
Ec. Tincu Vasile Claudiu            Jr. Dan Mirel                            Ec. Pop Horea
    


 

Documente