Anunț colectiv pentru comunicare prin publicitate nr. 288204/02.11.2023
În temeiul prevederilor art.47 alin (5) litera b) și ale aliniatului (6) și (7) din Legea 207/2015  privind  Codul  de  procedură  fiscală , cu  modificăr i și completări ulterioare , comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili: (a se vedea fișierele atașate)

Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.
Prezentele acte administrative fiscale se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data afișării anunțului, respectiv 02.11.2023.
Dacă aveți nelămuriri în legătură cu acest anunț, o puteți contact pe doamna ec.Tașnadi Romela, la sediul nostru sau la numărul de telefon 0261-702-630, email : [email protected].


        

Director,                             Șef serviciu,                                           Inspector,
Ec. TincuVasileClaudiu                          jr. Dan Mirel                                       ec. Romela Tasnadi
 

Documente