Anunț colectiv pentru comunicare prin publicitate nr. 65928/25.01.2024
În temeiul prevederilor art.47 alin (5) litera b) și ale aliniatului (6) și (7) din Legea 207/2015  privind  Codul  de  procedură  fiscală , cu  modificăr i și completări ulterioare , comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili: (a se vedea fișierele atașate)

Prezentele acte administrative fiscale se consideră communicate în termen de 15 zile de la data afișării anunțului, respectiv la data 10.02.2024
Dacă aveți nelămuriri în legătură cu acest anunț, o puteți contact pe doamna ec.Tașnadi Romela, la sediul nostru sau la numărul de telefon 0261-702-630, email: [email protected].


        

Director,                                     Șef serviciu,                                  Inspector,
Ec. TincuVasileClaudiu                   jr. Dan Mirel                         ec. Romela Tasnadi
    

Red/Intocmit
2 ex
 

Documente