Anunț colectiv  pentru comunicare prin publicitate nr. 69211/29.01.2024
În temeiul prevederilor art.47 alin (5) litera b) și ale aliniatului (6) și (7) din Legea 207/2015  privind  Codul  de  procedură  fiscală , cu  modificăr i și completări ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.
Prezentele acte administrative fiscale se consideră communicate în termen de 15 zile de la data afișării anunțului, respectiv la data 14.02.2024.
Dacă aveți nelămuriri în legătură cu acest anunț, o puteți contact pe doamna ec.Tașnadi Romela, la sediul nostru sau la numărul de telefon 0261-702-630, email: [email protected].


        

Director,                             Șef serviciu,                                   Inspector,
Ec. TincuVasileClaudiu                    jr. Dan Mirel                             ec. Romela Tasnadi
 

Documente