Anunț colectiv pentru comunicare prin publicitate nr.193270/14.05.2024
în temeiul prevederilor art.47 alin 5 lit.b și ale alin 6 si 7 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili: (a se vedea fișierele atașate)

Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.
Prezentele acte administrative fiscale se consideră communicate in termen de 15 zile de la data afișării anunțului respectiv.
Dacă aveți nelămuriri în legătură cu acest anunț o puteți contacta pe  d-na Bandura Lenuța la sediul nostru sau la numărul de telefon 0261702629.
  

Director,
Ec.Tincu Vasile Claudiu
 

Documente