Anunț  colectiv pentru comunicarea prin publicitate - invitații emise impunere auto nedeclarate
În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili: (a se vedea fisierele ataşate)

Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.
Prezentele acte administrative fiscale se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data afișării anunțului, respectiv 26.09.2023.
Dacă aveți nelămuriri în legătură cu acest anunț, puteți contacta compartimentul Impunere Constatare Control persoane fizice, la sediul nostru sau la numărul de telefon 0261.702.600, e-mail: [email protected].

Conducătorul organului fiscal,
Director executiv,
ec. Tincu Vasile-Claudiu

Întocmit,
Szogradi Robert

Documente