ANUNT COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate nr. 119657/06.02.2023
În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. (b) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili aflați in Anexa nr. 1.


Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.
Prezentele acte administrative fiscale se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data afișării anunțului, respectiv 06.02.2023.
Dacă aveți nelămuriri în legătură cu acest anunț, puteți contacta urmatoarele persoane: dna.Taşnadi Romela, la sediul nostru sau la numărul de telefon 0261.702.600.

DIRECTOR,
EC. VASILE CLAUDIU TINCU

                             

          Întocmit,
                                                  ec. Taşnadi Romela
 

Documente