Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr 124642/ 20.02.2023
În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili: (a se vedea fișierele atașate)

Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.
Prezentele acte administrative fiscale se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data afișării anunțului, respectiv  08.03.2023
Dacă aveți nelămuriri în legătură cu acest anunț, puteți contacta inspectorii de specialitate din cadrul D.I.T.L. Satu Mare, la sediul nostru sau la numărul de telefon +40 261-702.600, e-mail: ditl@primariasm.ro.

     Conducătorul organului fiscal,
     ec. Tincu Vasile-Claudiu


     Întocmit,
     ec. Ingeborg Bretan
 

Documente