Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr.197762 din 29.05.2024
În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise Decizii de Impunere pentru următorii contribuabili: (vezi fișierele atașate)

Actele administrativ fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal local emitent.
Prezentul act administrativ-fiscal se consideră comunicat în termen de 15 zile de la data afișării anunțului, respectiv de la data de 14.06.2024.
Dacă aveți nelămuriri în legătură cu acest anunț, o puteți contacta pe doamna ec. Lucia Man, la sediul nostru sau la numărul de telefon 0261702618, e-mail: [email protected].

Conducătorul organului fiscal,
ec. Vasile-Claudiu Tincu

Întocmit,
ec. Lucia Man
 

Documente