Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate persoane fizice si persoane juridice nr. 87876/06.03.2024
În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. (b) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale (decizii de accesorii) pentru următorii contribuabili persoane fizice și persoane juridice (a se vedea fișierele atașate)

Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.
Prezentele acte administrative fiscale se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data afișării anunțului, respectiv 22.03.2024.
Dacă aveți nelămuriri în legătură cu acest anunț, puteți contacta urmatoarele persoane: ec. Taşnadi Romela, ec. Suveg Anita, ec. Pop Horea, ec. Lemak Erika, ec. Pintea Sebastian la sediul nostru sau la numărul de telefon 0261.702.630 sau 0261.702.628.

DIRECTOR,
EC. VASILE CLAUDIU TINCU

                             

          Întocmit,
                                                  ec. Taşnadi Romela
 

Documente