ANUNȚ COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate - persoane juridice - nr. 395320 din 24.11.2022
În temeiul art. 47 alin. (5) lit. b) și ale alin (6) si (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili: (a se vedea fișierele ataşate)

Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.
Prezentele acte administrative fiscale se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data afișării anunțului, respectiv 10.12.2022.
Dacă aveți nelămuriri în legătură cu acest anunț , îi puteți contacta pe domnii Pintea Sebastian sau Dragoș Mircea la sediul nostru, sau la numărul de telefon 0261-702600.
 

Conducătorul organului fiscal,
Director
Ec. Vasile Claudiu Tincu

                                Întocmit
                                Executor Fiscal
                                                             Ec. Mircea Dragoș
 

Documente