ANUNȚ CONCURS OCUPARE FUNCȚIE PUBLICĂ DE EXCUȚIE IN CADRUL COMPARTIMENTULUI GUVERNANȚĂ CORPORATIVA
ANUNȚ CONCURS OCUPARE FUNCȚIE PUBLICĂ DE EXCUȚIE IN CADRUL COMPARTIMENTULUI GUVERNANȚĂ CORPORATIVA
Primăria municipiului Satu Mare având în vedere prevederile art. 467 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare şi ale art.IV alin.1, alin.2 din OUG nr.34/2023 privind unele măsuri fiscal- bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative iniţiază procedura de organizare a concursului de recrutare pentru ocuparea următoarei funcții publice de execuție vacante : Consilier, clasa I, grad profesional superior– în cadrul Compartimentului Guvernanță Corporativă din structura Primăriei Municipiului Satu Mare,
Documente