ANUNT CONCURS OCUPARE FUNCTIE PUBLICA DE EXECUTIE DIN CADRUL SERVICIULUI ACHIZITII PUBLICE
ANUNT CONCURS OCUPARE FUNCTIE PUBLICA DE EXECUTIE DIN CADRUL SERVICIULUI ACHIZITII PUBLICE
Primăria municipiului Satu Mare având în vedere prevederile art. 467 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare iniţiază procedura de organizare a concursului de recrutare pentru ocuparea următoarei funcții publice de execuție vacante : – Consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Serviciului Achiziții Publice, din structura Primăriei Municipiului Satu Mare
Documente