ANUNT CONCURS OCUPARE FUNCTIE PUBLICA DE EXECUTIE TEMPORAR VACANTA , CONSILIER GRAD PROFESIONAL SUPERIOR BIROUL AUTORITATE TUTELARA
ANUNT CONCURS OCUPARE FUNCTIE PUBLICA DE EXECUTIE TEMPORAR VACANTA , CONSILIER GRAD PROFESIONAL SUPERIOR BIROUL AUTORITATE TUTELARA

Primăria municipiului Satu Mare având în vedere prevederile art. 467  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art IV alin. 2, lit. a)din OUG nr.34/2003,  iniţiază procedura de organizare a concursului de recrutare pentru ocuparea  următoarei funcții publice de execuție temporar vacante :

Consilier , clasa I,  grad profesional superior, în cadrul Biroului Autoritate Tutelară, din structura Primăriei Municipiului Satu Mare

Documente