Anunț privind convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare
Anunț privind convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare
Se aduce la cunoștință publică convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare care va avea loc pe data de 30.06.2024, ora 14:00 prin platforma on-line de videoconferință, cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI, cuprins în anexa la Dispoziția Primarului Municipiului Satu Mare nr. 257/28.06.2024

PROIECT AL ORDINII DE ZI:

 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de posturi bugetate, a organigramei  și a statului de funcții ale  Primăriei Municipiului Satu Mare. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea mandatării domnului Masculic Csaba ca reprezentant al U.A.T Satu Mare în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor APASERV Satu Mare S.A. să voteze proiectul de hotărâre înscris la art. 1 pct. 3 din Hotărârea Consiliului de Administraţie nr.14/2024. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de posturi bugetate, a  organigramei,  a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare general ale Serviciului Public Administrația Domeniului Public Satu Mare. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de posturi bugetate, a  organigramei,  a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare  ale Poliției Locale Satu Mare. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor


 
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de posturi bugetate, a  organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale instituției de cultură Centrul Cultural G.M Zamfirescu Satu Mare. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor


 
6.Proiect de hotărâre  privind aprobarea numărului de posturi bugetate, a organigramei,  a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale instituției de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor 

 

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de posturi bugetate, a organigramei,  a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Clubului Sportiv Municipal Olimpia Satu Mare. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor


 
8.Proiect de hotărâre  privind aprobarea numărului de posturi bugetate, a organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială Satu Mare. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de posturi bugetate, a organigramei și a statului de funcții ale unității de învățământ cu personalitate juridică ”Creșa Satu Mare”. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 


Primar,
Kereskényi Gábor

Documente