ANUNȚ EXAMEN PROMOVARE ÎN CLASĂ
Primăria Municipiului Satu Mare, în condițiile art.480-481 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, organizează examen de promovare în clasă la nivelul Primăriei Municipiului Satu Mare
Documente