Anunț privind procedura de expropriere pentru realizarea obiectivului de investiției ,,Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare”
Anunț privind procedura de expropriere pentru realizarea obiectivului de investiției ,,Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare”
Primăria Municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică anunțul CNAIR SA, expropriator în numele Statului Român pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar.

Primăria Municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică anunțul CNAIR SA, expropriator în numele Statului Român pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar care care fac parte din coridorul de expropriere pentru realizarea investiției ,,Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare” identificate în Anexele la HG nr.848/2019 și HG 1115/2021: 


,,CNAIR SA îi anunță pe toți titularii drepturilor reale/orice persoană care justifică un interes legitim asupra imobilelor afectate de pe amplasamentul investiției, situate în UAT Satu Mare, din județul Satu Mare, că în perioada 29.05.2023-17.06.2023, să depună/comunice, în temeiul art. 19(2) Legea 255/2010 și art. 15(1) HG 53/2011, Secretarilor Primăriilor cererile/opțiunile privind acceptarea cuantumului despăgubirii propuse și copii legalizate ale documentelor doveditoare astfel: Primăria Municipiului Satu Mare, Piața 25 Octombrie, nr. 1, corp M, 440026. Date de contact: 0261.807.566/ 0261.807.569, e-mail: [email protected], [email protected] . Începând cu data de 29.05.2023 se vor desfășura lucrările Comisiilor constituite la nivelul Consiliilor Locale Satu Mare, la sediul acestora, pentru analiza cererilor și documentelor, în vederea emiterii Procesului verbal și Hotărârii de acordare a despăgubirilor, titularii urmând a fi convocați prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Planul cu amplasamentul imobilelor expropriate, însoțit de tabelele cu imobilele expropriate sunt afișate la sediul Primăriei. 

Mai jos găsiți atașate HG nr.848/2019 și HG 1115/2021. 

Documente