ANUNT OCUPARE FUNCTII PUBLICE VACANTE ÎN CADRUL DIRECTIEI DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE
ANUNT OCUPARE FUNCTII PUBLICE VACANTE ÎN CADRUL DIRECTIEI DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE
Primăria municipiului Satu Mare având în vedere prevederile art. 467 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare iniţiază procedura de organizare a concursului de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante :
  • Consilier, clasa I,  grad profesional superior, cu ID 238577, în cadrul  Serviciului Evidența Veniturilor, Urmărire și Executare Silită, Amenzi, din structura Primăriei Municipiului Satu Mare
  • Referent, clasa III, grad profesional superior , cu ID 238669 în cadrul Serviciului Evidența Veniturilor, Urmărire și Executare Silită, Amenzi, din structura Primăriei Municipiului Satu Mare
  • Consilier , clasa I , grad profesional asistent , cu ID 455754 în cadrul Serviciului Impunere
Documente