ANUNȚ OCUPARE POSTURI DE EXECUȚIE VACANTE ÎN CADRUL SERVICIULUI AUTORIZARI CONSTRUCȚII
ANUNȚ OCUPARE POSTURI DE EXECUȚIE VACANTE ÎN CADRUL SERVICIULUI AUTORIZARI CONSTRUCȚII
Primăria Municipiului Satu Mare având în vedere prevederile art. 618 alin. 3 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare inițiază procedura de organizare a concursului de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante:  Consilier juridic, clasa I, grad profesional Asistent, – Serviciul Autorizări Construcții din structura Primăriei Municipiului Satu Mare  Consilier, clasa I, grad profesional principal, – Serviciul Autorizări Construcții din structura Primăriei Municipiului Satu Mare
Documente