ANUT OCUPARE FUNCTIE PUBLICA DE EXECUTIE VACANTA IN CADRUL SERVICIULUI JURIDIC
ANUT OCUPARE FUNCTIE PUBLICA DE EXECUTIE VACANTA IN CADRUL SERVICIULUI JURIDIC
Primăria Municipiului Satu Mare având în vedere prevederile art. 618 alin. 3 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare inițiază procedura de organizare a concursului de recrutare pentru ocuparea următoarei funcții publice de execuţie vacante: • Consilier Juridic,clasa I, grad profesional Asistent, – Compartiment Juridic Contencios , Serviciul Juridic, din structura Primăriei Municipiului Satu Mare
Documente