×
AUTORIZAŢII DE CONSTRUIRE – CERTIFICATE DE URBANISM
AUTORIZATII DE CONSTRUIRE ELIBERATE IN LUNA FEBRUARIE 2021