ANUNȚ PRIVIND CONVOCAREA DE ÎNADATĂ A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL
ANUNȚ PRIVIND CONVOCAREA DE ÎNADATĂ A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL
Se aduce la cunoștință publică convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare care va avea loc pe data de 17.03.2023.

Se aduce la cunoștință publică convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare care va avea loc pe data de 17.03.2023, ora 12:00, prin platforma on-line de videoconferință, cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI, cuprins în anexa la Dispoziția Primarului Municipiului Satu Mare nr.252/16.03.2023,

PROIECT AL ORDINII DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea îndreptării erorii materiale  strecurate în  Hotărârea Consiliului Local  Satu Mare nr. 197/22.07.2021 PUZ - Construire bloc de locuințe cu spații comerciale la parter P+4E+M, amplasament: Satu Mare, str. Corvinilor nr.8
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

Primar,
Kereskényi Gábor


 

Documente