HIRDETÉS
HIRDETÉS
A 2023. március 16-án kelt 252-es számú polgármesteri rendelet alapján 2023. március 17-én 12.00 órai kezdettel ÖSSZEHÍVOM Szatmárnémeti Municípium Helyi Tanácsának rendkívüli, online ülését a következő napirenddel:

NAPIREND:

1. HATÁROZATTERVEZET a Szatmárnémeti Helyi Tanács 197/22.07.2021-es számú határozatának – Övezeti Városrendezési Terv (PUZ), P+4E+M tömbház és kereskedelmi egységek építése, Szatmárnémeti, Corvinilor utca, 8. szám – tartalmi hibáinak a javításának a jóváhagyásáról.
Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

Kereskényi Gábor
polgármester